Bez úrazů je to fajn!

V pražské základní škole Eden proběhl dne 13.5.2015 první ze série osvětových programů zaměřených na prevenci úrazů dětí od 6 do 10 let. Děti se živou formou seznámily s rizikovými situacemi v běžném životě a vyzkoušely si správné používání ochranných pomůcek. Programy připravuje Nadační fond Kolečko v rámci projektu podpořeném Norskými fondy, jehož cílem je prevence dětských úrazů. Pokračovat ve čtení

Traumacentrum pro děti a dorost Thomayerovy nemocnice

Projekt „Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice“ je realizován Traumacentrem pro děti a dorost při Thomayerově nemocnici společně s partnerem Nadačním fondem Kolečko.  Traumacentrum v rámci Kliniky dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT) zajišťuje komplexní chirurgickou a traumatologickou péči pro pacienty od narození do 18 let ve spádové oblasti části Prahy, Středočeského a Libereckého kraje. S Nadačním fondem Kolečko dlouhodobě spolupracuje v oblasti prevence dětských úrazů. Pokračovat ve čtení

Department of Pediatric Trauma & Surgery

The Department of Pediatric Trauma & Surgery at Thomayer’s Hospital is serving residents of south and east parts of Prague and Central Bohemia regions. It provides general and specialized surgical services to infants, children and adolescents suffering from a wide range of congenital and acquired conditions. The Department is also accredited as Pediatric Trauma Center, serving a half of the Prague, Central Bohemia and Liberec regions.The Department’s branch-office is located at Královské Vinohrady Teaching Hospital.

Pokračovat ve čtení

Thomayer Hospital

Thomayer hospitalThomayer Hospital is a modern, constantly developing health-care center offering specialized, top-quality medical services while also providing a truly professional environment for experts in a variety of  specialties.

Pokračovat ve čtení

Nadační fond Kolečko

Projekt Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice je realizován týmem tvořeným ze zaměstnanců Thomayerovy nemocnice a Nadačního fondu Kolečko. Nadační fond Kolečko jako partner Thomayerovy nemocnice v tomto projektu koordinuje primární prevenci a připravuje sérii preventivních programů pro děti předškolního věku a pro žáky prvního stupně základních škol. Pokračovat ve čtení

Méně dětských úrazů

V lednu 2015 se v Thomayerově nemocnici rozběhl nový projekt podpořený Norskými fondy. Projekt je zaměřen na prevenci dětských úrazů, zkvalitnění zdravotní péče a předcházení následných komplikací. Je realizován Traumacentrem pro děti a dorost TN společně s partnerem Nadačním fondem Kolečko.
Pokračovat ve čtení