Napsali o nás

Součástí iniciativy v oblasti prevence dětských úrazů je publicita. Neboli zvyšování povědomí veřejnosti o rizicích v běžném životě a o způsobu, jak rizika eliminovat. Cílem je poskytovat lidem dostatek informací a zabezpečit dostupnost informačních zdrojů.  Pokračovat ve čtení

Veřejná zakázka na dodávku přístrojů zahájena

Dne 14. září 2015 bylo zahájeno zadávací řízení s názvem Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice – dodávka přístrojů. Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů a nástrojů pro operační sály a transportního lůžka k obměně a doplnění chirurgické zdravotnické techniky na KDCHT. Pokračovat ve čtení

Schválení žádosti o doplňkovou aktivitu

Dne 30.7.2015 byla schválena žádost o doplňkovou aktivitu projektu s názvem Rozšíření možnosti prevence a sekundární péče dětských úrazů o prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu.

Tím došlo k rozšíření projektu o prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu. Tato prevence je zaměřena na dětské pacienty s dlouhodobými funkčními poruchami močových cest vzniklými následkem traumatu. Z prostředků Norských fondů budou pořízeny urologické přístroje, chirurgické kostní vrtačky, lůžka, a další potřebné vybavení v hodnotě 3,2 mil. Kč. Cílem je vytvoření pracoviště se superspecializovanou péčí.

 

Favorite Dětské úrazy v číslech

O dětské úrazovosti statistiky v České republice nepodávají ucelenou zprávu. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) i Ministerstvo zdravotnictví uvádí pouze každoroční počet zemřelých dětí na úraz a otravu. Podrobnější rozlišení schází. Přesto lze z těchto statistik vyčíst, že úraz je nejčastější příčinou smrti v dětském věku a významně přesahuje i úmrtí na zhoubné nádory. Udělejte si obrázek pohledem na jednoduché grafy. Pokračovat ve čtení

Cyklistická přilba

„Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.“

Zákon 361/2000 Sb. po změně provedené zákonem č.411/2005 Sb., platné od 1.7.2006: § 58, odst.1.

Přilba je pro cyklisty základním prvkem ochrany života a zdraví. Koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtit dospělého člověka již při rychlosti 11 km/h, dítě při rychlosti nižší. Cyklistické přilby mohou předejít okolo 80% vážných poranění hlavy u cyklistů a 75% všech úmrtí je způsobeno úrazem hlavy. Pokračovat ve čtení

Přehled vzdělávacích aktivit pro lékaře a zdravotníky

Specialisté Traumacentra pro děti a dorost TN připravují a realizují vzdělávací aktivity zaměřené na optimalizaci prvního ošetření traumatu ve spádové oblasti Traumacentra. Následně bude vytvořen e-learningový kurz „Základy péče o dětské zlomeniny“ pro odborný personál zdravotnických zařízení spádové oblasti, který bude přístupný na webu www.ftn.cz/prevenceurazu i jako výukový prostředek studentů 3. Lékařské fakulty UK. Pokračovat ve čtení