Prezentace projektu v odborných kruzích

Informace o projektu a jeho výstupy jsou prezentovány v odborných kruzích, na mezinárodním kongresu i na sympoziu dětských chirurgů. Účast na těchto setkáních zároveň umožňuje lékařům z Traumacentra Thomayerovy nemocnice sdílení zkušeností, odborných znalostí a rozvíjení postupů v oblasti dětských úrazů i odstraňování jejich následků. Pokračovat ve čtení

Veřejná zakázka část II – dodávka přístrojů, vybavení a komunikačního systému sestra pacient

Dne 29.09.2016 byla vyhlášena veřejná zakázka Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice část. II – dodávka přístrojů, vybavení a komunikačního systému sestra pacient. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů a nástrojů pro operační sály a transportního lůžka.
Pokračovat ve čtení

Akční plán prevence dětských úrazů zaznamenává úspěchy

Prevence dětských úrazů není jen oblast zájmu Norských fondů. Další iniciativou je Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017, který byl vládou ČR schválen v roce 2007. Prevencí úrazů se u nás zabývá také řada neziskových organizací. Všechny tyto iniciativy, ať jsou izolované nebo vzájemně provázané, pomalu přináší viditelné výsledky v podobě výrazného poklesu dětské úmrtnosti na úrazy, a to zejména u těch nejmenších.  Pokračovat ve čtení

Publicita – zprávy v médiích

Zprávy o realizaci projektu za podpory Norských fondů jsou průběžně zveřejňovány v médiích a na internetu. Vedle tiskových zpráv informace reflektují zejména uskutečňované semináře prevence dětských úrazů pro děti a rodiče a jsou šířeny prostřednictvím plakátů, pozvánek a následných reportáží či fotogalerií na školních webech nebo v lokálních médiích. Pokračovat ve čtení