Interaktivní aplikace

 

Bez úrazu je to fajn

Bez úrazů je to fajn - webJedním z výstupů projektu je vytvoření interaktivní internetové stránky, na které budou participovat jak odborníci na prevenci dětských úrazů, kteří zde zúročí zejména své bohaté zkušenosti s přímou prací s cílovými skupinami dětí a rodičů, tak i lékaři traumatologové a rovněž i dětští pacienti a jejich rodiče. Obsahem internetové prezentace budou zejména interaktivně podané informace o tom, jak dochází k častým úrazům, jak ovlivňuje úraz život dítěte a jeho blízkých a rady lékařů co dělat či nedělat, když dojde k úrazu. Zároveň zde budou uvedeny i konkrétní čísla a statistiky ze spádové oblasti, trendové změny ve frekvencích jednotlivých typů úrazů, související se změnami v oblíbenosti některých sportů (kolečkové brusle, trampolíny apod.) i osobní zkušenosti některých dětí a rodičů s úrazem.

www.bezurazujetofajn.cz

Ben

Na této stránce bude rovněž umístěna interaktivní herní aplikace určená ke stažení, která nápaditým obrazovým zpracováním s možností interakce dětem přiblíží tématiku prevence dětských úrazů. Hra dětem nabídne simulace různých krizových situacích (od nejjednodušších až po sofistikované), které mohou při nedodržení pravidel skončit úrazem, dítě musí zvolit správný postup, aby postoupilo do další úrovně.

Herní aplikaci si prohlédněte stáhněte přímo na protálu Google Play.

Bez úrazů je to fajn


 

Interactive application

English

Bez úrazů je to fajn - webOne of the outputs of the project is to create an interactive website, which will participate as experts on child injury prevention, who are here will capitalize especially its rich experience in direct work with target groups of children and parents as well as doctors traumatologové as well as pediatric patients and their parents. Internet content presentations will mainly interact filed information on how accidents happen frequently, as the injury affects a child’s life and his relatives and the advice of doctors to do or not do when it comes to injury. At the same time mentioning the specific numbers and statistics from the catchment area, the trend changes in the frequencies of the various types of injuries related to changes in the popularity of certain sports (roller skates, trampolines etc.) As well as the personal experiences of some children and parents with an injury.

www.bezurazujetofajn.cz

 

Bez úrazu je to fajn

On this page it will also be placed in the interactive application designed to download that image processing imaginative interactions with children to approach the topic of child injury prevention. The game will offer children to simulate different emergency situations (from the simplest to the most sophisticated), which may, in compliance with the rules end up with injuries, the child must choose the correct procedures, to the next level.

Download the interactive application on Google Play.

Bez úrazů je to fajn