Prezentace projektu v odborných kruzích

Informace o projektu a jeho výstupy jsou prezentovány v odborných kruzích, na mezinárodním kongresu i na sympoziu dětských chirurgů. Účast na těchto setkáních zároveň umožňuje lékařům z Traumacentra Thomayerovy nemocnice sdílení zkušeností, odborných znalostí a rozvíjení postupů v oblasti dětských úrazů i … Pokračovat ve čtení

Prezentace projektu v odborných kruzích

Informace o projektu a jeho výstupy jsou prezentovány v odborných kruzích, na mezinárodním kongresu i na sympoziu dětských chirurgů. Účast na těchto setkáních zároveň umožňuje lékařům z Traumacentra Thomayerovy nemocnice sdílení zkušeností, odborných znalostí a rozvíjení postupů v oblasti dětských úrazů i … Pokračovat ve čtení

Přehled vzdělávacích aktivit pro lékaře a zdravotníky

Specialisté Traumacentra pro děti a dorost TN připravují a realizují vzdělávací aktivity zaměřené na optimalizaci prvního ošetření traumatu ve spádové oblasti Traumacentra. Následně bude vytvořen e-learningový kurz „Základy péče o dětské zlomeniny“ pro odborný personál zdravotnických zařízení spádové oblasti, který … Pokračovat ve čtení

Traumacentrum pro děti a dorost Thomayerovy nemocnice

Projekt „Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice“ je realizován Traumacentrem pro děti a dorost při Thomayerově nemocnici společně s partnerem Nadačním fondem Kolečko.  Traumacentrum v rámci Kliniky dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT) zajišťuje komplexní chirurgickou a … Pokračovat ve čtení

Méně dětských úrazů

V lednu 2015 se v Thomayerově nemocnici rozběhl nový projekt podpořený Norskými fondy. Projekt je zaměřen na prevenci dětských úrazů, zkvalitnění zdravotní péče a předcházení následných komplikací. Je realizován Traumacentrem pro děti a dorost TN společně s partnerem Nadačním fondem Kolečko. … Pokračovat ve čtení