Favorite Dětské úrazy v číslech

O dětské úrazovosti statistiky v České republice nepodávají ucelenou zprávu. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) i Ministerstvo zdravotnictví uvádí pouze každoroční počet zemřelých dětí na úraz a otravu. Podrobnější rozlišení schází. Přesto lze z těchto statistik vyčíst, … Pokračovat ve čtení

Traumacentrum pro děti a dorost Thomayerovy nemocnice

Projekt „Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice“ je realizován Traumacentrem pro děti a dorost při Thomayerově nemocnici společně s partnerem Nadačním fondem Kolečko.  Traumacentrum v rámci Kliniky dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT) zajišťuje komplexní chirurgickou a … Pokračovat ve čtení

Nadační fond Kolečko

Projekt Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice je realizován týmem tvořeným ze zaměstnanců Thomayerovy nemocnice a Nadačního fondu Kolečko. Nadační fond Kolečko jako partner Thomayerovy nemocnice v tomto projektu koordinuje primární prevenci a připravuje sérii preventivních … Pokračovat ve čtení

Méně dětských úrazů

V lednu 2015 se v Thomayerově nemocnici rozběhl nový projekt podpořený Norskými fondy. Projekt je zaměřen na prevenci dětských úrazů, zkvalitnění zdravotní péče a předcházení následných komplikací. Je realizován Traumacentrem pro děti a dorost TN společně s partnerem Nadačním fondem Kolečko. … Pokračovat ve čtení

Norské fondy, Program CZ11 – Veřejné zdraví

Prostřednictvím EHP a Norska (tzv. Norských fondů) přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce a kontaktů s patnácti státy ve střední a jižní Evropě.