Prezentace projektu v odborných kruzích

Informace o projektu a jeho výstupy jsou prezentovány v odborných kruzích, na mezinárodním kongresu i na sympoziu dětských chirurgů. Účast na těchto setkáních zároveň umožňuje lékařům z Traumacentra Thomayerovy nemocnice sdílení zkušeností, odborných znalostí a rozvíjení postupů v oblasti dětských úrazů i … Pokračovat ve čtení

Veřejná zakázka část II – dodávka přístrojů, vybavení a komunikačního systému sestra pacient

Dne 29.09.2016 byla vyhlášena veřejná zakázka Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice část. II – dodávka přístrojů, vybavení a komunikačního systému sestra pacient. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů a nástrojů pro operační sály … Pokračovat ve čtení

Publicita – zprávy v médiích

Zprávy o realizaci projektu za podpory Norských fondů jsou průběžně zveřejňovány v médiích a na internetu. Vedle tiskových zpráv informace reflektují zejména uskutečňované semináře prevence dětských úrazů pro děti a rodiče a jsou šířeny prostřednictvím plakátů, pozvánek a následných reportáží … Pokračovat ve čtení