Napsali o nás

Součástí iniciativy v oblasti prevence dětských úrazů je publicita. Neboli zvyšování povědomí veřejnosti o rizicích v běžném životě a o způsobu, jak rizika eliminovat. Cílem je poskytovat lidem dostatek informací a zabezpečit dostupnost informačních zdrojů. 

Favorite Dětské úrazy v číslech

O dětské úrazovosti statistiky v České republice nepodávají ucelenou zprávu. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) i Ministerstvo zdravotnictví uvádí pouze každoroční počet zemřelých dětí na úraz a otravu. Podrobnější rozlišení schází. Přesto lze z těchto statistik vyčíst, … Pokračovat ve čtení

Přehled vzdělávacích aktivit pro lékaře a zdravotníky

Specialisté Traumacentra pro děti a dorost TN připravují a realizují vzdělávací aktivity zaměřené na optimalizaci prvního ošetření traumatu ve spádové oblasti Traumacentra. Následně bude vytvořen e-learningový kurz „Základy péče o dětské zlomeniny“ pro odborný personál zdravotnických zařízení spádové oblasti, který … Pokračovat ve čtení