Stručné shrnutí realizace projektu podle jednotlivých aktivit

Celkové stručné shrnutí realizace projektu podle jednotlivých aktivit.

Aktivita 1 – Primární prevence

Partner projektu NF Kolečko vytvořil a realizoval dva typy preventivních programů:

 • Program pro děti od 6 do 10 let v základních školách. Bylo realizováno celkem 26 akcí, kterých se zúčastnilo 3646 dětí (plánováno bylo 2600 dětí, 26 akcí).
 • Program pro rodiče dětí do 6 let v mateřských a rodinných centrech. Bylo realizováno celkem 20 akcí, kterých se zúčastnilo 467 rodičů (plánováno bylo 20 akcí).

Bylo nakoupeno nové vybavení pro prezentaci ochranných pomůcek a názornost v rámci programů.

Byla vytvořena a publikována interaktivní aplikace pro děti s tématikou prevence dětských úrazů určená ke stažení do mobilních zařízení a hraní online.

Byly vytvořeny internetové stránky Bez úrazů je to fajn (www.bezurazujetofajn.cz) určené pro rodiče a širší veřejnost.

 

Aktivita 2 – Sekundární prevence

Buňka sekundární prevence při Traumacentru pro děti a dorost TN připravila a realizovala celkem 10 seminářů tří různých typů určené pro odborníky ze spádové oblasti. Semináře byly zaměřeny na optimalizaci prvního ošetření traumatu ve spádové oblasti Traumacentra a zlepšení spolupráce subjektů participujících na primárním zajištění úrazů.

 1. Přednášky pro chirurgy a sestry obvodních pražských chirurgií. Celkem realizováno 6 přednášek, počet účastníků: 76 (plánováno 6 přednášek pro 5-6 osob).
 2. Seminář pro lékaře chirurgických oddělení okresních nemocnic Středočeského kraje. Celkem realizována 1 přednáška, počet účastníků: 89 (plánovány 2 přednášky pro 15 účastníků).
 3. Seminář pro lékaře oddělení traumatologie celého spádu Traumacentra. Celkem realizovány 3 přednášky, počet účastníků: 108 (plánovány 2 přednášky pro cca 10 lékařů).

Počet realizovaných seminářů tří různých typů celkem: 10

 • Byly vytvořeny výukové sylaby.
 • Byl vytvořen a zpřístupněn e-learningový kurz „Základy péče o dětské zlomeniny“ na webu Thomayerovy nemocnice (prevenceurazu.ftn.cz).

 

Aktivita 3 – Terciární prevence

Bylo pořízeno 6 nových přístrojů: Mikroskop pro neurotraumatologické operace, pneumatický turniket pro končetinové traumatologické operace, kostní vrtačka bateriová pro operace na dětském skeletu, zevní fixátory k fixaci kostí, zaváděcí instrumentarium pro kostní operace, vyhřívané transportní lůžko pro dětské pacienty.

Dalším cílem bylo zajištění kvalitnější odborné péče při ošetření těžkých dětských úrazů zvýšením kvalifikace odborného personálu a transferu znalostí z jiných pracovišť.

Přehled aktivit realizovaných za účelem zvýšení kvalifikace členů týmu traumacentra:

 • AO kurz, počet účastníků: 3; Klinicko-anatomické sympozium poranění zápěstí, počet účastníků: 2 (plánováno 2 osoby)
 • Kurz aplikace plastových fixací, počet účastníků: 16 (plánováno 5 osob)
 • RHB kurz po poranění ruky, počet účastníků: 2 (plánováno 2 osoby)

 

Plánované tři měsíční stáže chirurgů Traumacentra na předních klinikách v Norsku se i přes intenzivní snahu nepodařilo zajistit. Indikátor byl zrušen prostřednictvím Žádosti o změnu č. 10. Zrušení indikátoru nemá vliv na naplnění celkového cíle projektu.

Z dosažených úspor byla mj. nakoupena další potřebná zdravotnická technika (elektrokoagulace; odsávačka; infuzní pumpy; zásuvkový zdravotní vozík).

 

Aktivita 4 – Management a publicita

 • Byly uzavřeny pracovně-právní vztahy se členy týmu a vytvořeny buňky aktivit primární a sekundární prevence.
 • Byly připraveny podklady pro zadávací dokumentace pro výběrová řízení, která byla následně realizována.
 • Byly konány pravidelné porady členů realizačního týmu a s partnerem projektu.
 • Byly připravovány a vyhotovovány průběžné zprávy a žádosti o platbu.
 • Byla zajištěna potřebná komunikace s MZČR a MFČR a nezbytná součinnost při kontrolách.
 • Byly koordinovány jednotlivé aktivity projektu, byla zajištěna potřebná dokumentace a archivace dokumentů.
 • Bylo zajištěno dodržení pravidel pro publicitu.
 • Byly vytvořeny a průběžně aktualizovány webové stránky o implementaci projektu ftn.cz/prevenceurazu.
 • Byla instalována informační nástěnka na lůžkovém oddělení Traumacentra.
 • Byla instalována pamětní deska.
 • Byla realizována závěrečná tisková konference projektu.
 • Byly vydány a publikovány tiskové zprávy, zajištěna pravidla pro publicitu při realizaci programů, seminářů.
 • Byla zajištěna udržitelnost výstupů a výsledků projektu.

Byla realizována opatření publicity, informace o projektu a jeho výstupy byly prezentovány v odborných kruzích, na mezinárodních kongresech a sympoziích dětských chirurgů.

 • XVIII. Slovenský kongres úrazovej chirurgie – Dni primára Bauera, Košice (Hotel Centrum, 09.2015)
 • Mezinárodní Mezioborové sympozium dětských chirurgů, traumatologů a fyzioterapeutů v Rožnově pod Radhoštěm (Beskydský hotel Relax, 11.2015)
 • Simanov 15. deň detskej chirurgie (DFNsP, Limbová 1, Bratislava, 12.2016)
 • IV.Popradské lekárske dni 2017; Konference s mezinárodní účastí (Horný Smokovec, Grand Hotel Bellevue, 2.2017).

 

Dodatečná aktivita – Rozšíření možností prevence a sekundární péče dětských úrazů o prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu

Vzniklo nové pracoviště se superspecializovanou péčí o dětské pacienty s úrazy uropoetického aparátu. Byla vytvořena a zavedena nová metodika v péči o uropoetické úrazy.

Bylo vybaveno 7 pokojů 25 ks novými lůžky a komunikačním systémem sestra-pacient.

Byly dodány přístroje: modulární akumulátorová vrtačka, kostní vrtačka bateriová pro operace na dětském skeletu (2 ks), transportní lůžko – Stretcher, uroflowmetr s EMG modulem, ultrazvukový diagnostický přístroj, biofeedback s EMG modulem.

Byl vytvořen a zpřístupněn e-learningový kurz Péče o pacienty s úrazy uropoetického aparátu (prevenceurazu.ftn.cz).

Komentáře jsou zakázány.