Přehled vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektu

V rámci projektu byly realizovány semináře určené pro členy týmu Traumacentra pro děti a dorost Thomayerovy nemocnice a pro odborníky ze spádové oblasti. Celkový přehled všech vzdělávacích aktivit v oblasti sekundární a terciární prevence níže.

Sekundární prevence

Buňka sekundární prevence při Traumacentru pro děti a dorost TN připravila a realizovala semináře tří různých typů určené pro odborníky ze spádové oblasti. Semináře byly zaměřeny na optimalizaci prvního ošetření traumatu ve spádové oblasti Traumacentra a zlepšení spolupráce subjektů participujících na primárním zajištění úrazů.

Jednotlivá témata byla následně zpracována do podoby e-learningového kurzuZáklady péče o dětské zlomeniny“, který pokrývá témata jejich diagnostiky, léčby, rozdělení péče mezi pracoviště dle závažnosti poranění a podobně. Tyto e-learningové materiály jsou volně přístupné na stránkách Thomayerovy nemocnice (prevenceurazu.ftn.cz) a slouží jako výukový prostředek studentům 1. Lékařské fakulty UK v předmětu Ortopedie Traumatologie Anestezie (OTA), který je nosným předmětem preklinické přípravy (4. ročník) a na jehož výuce se pracovníci Traumacentra podílejí. Díky kurzům dojde nejen k zajištění udržitelnosti projektu, ale i k jeho výraznému přesahu mimo původní geografickou lokalizaci a mezi nastupující generaci lékařů.

Odborným garantem projektu v oblasti sekundární prevence byl prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

 • Počet realizovaných seminářů tří různých typů: 10
 • Počet účastníků všech seminářů a přednášek celkem: 184
 • Byly vytvořeny výukové sylaby.
 • Byl vytvořen a zpřístupněn e-learningový kurzZáklady péče o dětské zlomeniny“ na webu Thomayerovy nemocnice (prevenceurazu.ftn.cz).

 


Přehled realizovaných seminářů

 

 1. Přednášky pro chirurgy a sestry obvodních pražských chirurgií. Jejich obsahem byly zejména témata: specifika dětské chirurgie, stanovení traumat, která vyžadují vyšetření na specializovaném pracovišti, tj. kdy pacienta odeslat do Traumacentra, jaké osové úchylky lze v dětském věku tolerovat, jaké typy úrazů vyžadují repozici v celkové anestezii, operační indikace dle věkových skupin, předávání námi ošetřených pacientů do péče obvodních chirurgů, možnost konzultovat telefonicky či e-mailem RTG snímky.
 • 1.4.2015 „Prevence úrazů u dětí a dospívajících“; místo konání: TN, Pediatrická klinika; počet účastníků: 9
 • 13.5.2015 „I. blok sesterská sekce I.“; místo konání: Sympozium „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“; počet účastníků: 37
 • 13.5.2015 „II. Blok sesterská sekce II“; místo konání: Sympozium „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“; počet účastníků: 37
 • 13.5.2015 „III. Blok sesterská sekce III“; místo konání: Sympozium „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“; počet účastníků: 37
 • 14.12.2016 „Zlomeniny horní končetiny u dětí“; místo konání: TN; počet účastníků: 30
 • 12.1.2017 „Zlomeniny dolní končetiny u dětí“; místo konání: TN; počet účastníků: 30

 1. Seminář pro lékaře chirurgických oddělení okresních nemocnic Středočeského kraje. Obsahem semináře byla témata: správné ošetření zlomenin v dětském věku, specifika dětské chirurgie, stanovení traumat, která vyžadují vyšetření na specializovaném pracovišti, optimální délka fixace, počty kontrol, nevhodnost repozice v lokální anestezii v dětském věku, jaké osové úchylky lze v dětském věku tolerovat, jaké typy úrazů vyžadují repozici v celkové anestezii, operační indikace dle věkových skupin, předávání Traumacentrem ošetřených pacientů do péče obvodních chirurgů a možnost konzultovat telefonicky či e-mailem RTG snímky.
 • 13.5.2015 „I. blok diafyzární zlomeniny předloktí“; místo konání: Sympozium „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“; počet účastníků: 89

 1. Seminář pro lékaře oddělení traumatologie celého spádu Traumacentra. Tématem těchto přednášek bylo: specifika dětské chirurgie, představení spektra akutních i korekčních operací, vyjasnění, které úrazy a kdy určitě patří do traumacentra, jaký druh fixace aplikovat při převozu do traumacentra, nabídnutí možnosti telefonických konzultací.
 • 13.5.2015 „Zevní fixace“; místo konání: Sympozium „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“; počet účastníků: 90
 • 14.5.2015 „VII. Blok: Dolní končetina“; místo konání: Sympozium „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“; počet účastníků: 90
 • 19.1.2017 „Zlomeniny dolní končetiny u dětí“; místo konání: TN; počet účastníků: 18

 

 


Terciární prevence

Oblast terciární prevence je zaměřena na snížení morbidity a mortality dětských úrazů a snížení jejich dopadů do sociální sféry. Jedním z cílů v této oblasti bylo zajištění kvalitnější odborné péče při ošetření těžkých dětských úrazů, a to zvýšením kvalifikace odborného personálu a transferu znalostí z jiných pracovišť.

 

Přehled aktivit realizovaných za účelem zvýšení kvalifikace 23 členů týmu traumacentra

 • 15.-17.4.2015 – Byl realizován AO kurz, kterého se zúčastnili dva lékaři a jedna sestra
 • 11.-12.11.2016 – Dvě fyzioterapeutky traumatologie absolvovaly Kurz diagnostiky, chirurgie a terapie ruky v Edukačním centru praktické anatomie v Brně.
 • 4.2.2017 – Dvě lékařky absolvovaly 8. klinicko-anatomické sympozium poranění zápěstí v Praze.
 • 23.3.2017 – V TN byl realizován kurz Plastové fixace, dlahy, lehká sádra pro členy týmu traumacentra (AO based cast methods in Paediatric Orthopaedic indications; 3M), kterého se účastnilo 16 lékařů, sester a zdravotnických pracovníků.

 

 

Komentáře jsou zakázány.