Přehled programů a přínosu projektu

Projekt byl k 30.4.2017 úspěšně ukončen. Jeho cílem byl rozvoj primární a sekundární péče zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku. V rámci logického rámce projektu byl jedním z hlavních indikátorů splnění projektu počet programů primární a sekundární péče.

Pět programů vedoucích k rozvoji primární a sekundární péče zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku

 

Program č. 1

 Primární prevence

 Preventivní program pro rodiče dětí od 0 do 6 let

Tato aktivita byla zajištěna ve spolupráci s partnerem projektu Nadačním fondem Kolečko. Cílem aktivity bylo vytvoření a realizace specifických osvětových programů zaměřených na nejčastější příčiny vzniku úrazů a možnosti ovlivnění úrazovosti dětí v různých situacích.

Nadační fond Kolečko koordinoval oblast primární prevence a připravoval sérii preventivních programů pro rodiče dětí předškolního věku. Odborným garantem projektu v oblasti primární prevence za Nadační fond Kolečko byla Linda Jandová.

NF Kolečko vytvořil, nabízel a realizoval preventivní programy převážně v mateřských školách, mateřských a rodinných centrech, v základních školách ve spádové oblasti Prahy a Středních Čech. Pro tyto programy s názvem Bez úrazů je to fajn! byly vytvořeny sylaby a dále byly využity pomůcky pořízené z grantových zdrojů Norských fondů. Programy měly formu workshopů v délce cca 50-60 minut a jejich náplní byla prezentace nejčastějších rizikových situací v silničním provozu (cestování automobilem, jízda na kole, chůze v silničním provozu, viditelnost atd.) a při sportovních a volnočasových aktivitách (in-line brusle, skateboardy, freestyle kola a koloběžky, snowboardy, trampolíny). Součástí programu byla také instruktáž první pomoci, informace jak přivolat odbornou pomoc a jak reagovat v případě úrazu. Lektoři využívali atraktivní audiovizuální materiály i praktické názorné pomůcky (např. ochranné přilby, chrániče končetin, autosedačky, instruktážní křeslo k prezentaci správného používání zádržného systému v automobilech). Materiály připravené lektory jsou k dispozici i po ukončení projektu, jak v písemné, tak elektronické podobě všem zúčastněným mateřským a rodinným centrům, mateřským školám a dalším spolupracujícím organizacím.

Dalším výstupem projektu, který je využitelný i po ukončení projektu a na jehož realizaci se NF Kolečko významně podílel, jsou nově vytvořené interaktivní internetové stránky Bez úrazů je to fajn!, na kterých budou participovat jak odborníci na prevenci dětských úrazů, kteří zde zúročí zejména své bohaté zkušenosti s přímou prací s cílovými skupinami dětí a rodičů, tak i lékaři traumatologové a rovněž i dětští pacienti a jejich rodiče.

Obsahem internetové prezentace jsou informace o tom, jak dochází k častým úrazům, jak ovlivňuje úraz život dítěte a jeho blízkých a rady lékařů, jak se zachovat v případě úrazu. Zároveň zde jsou uvedeny konkrétní čísla a statistiky ze spádové oblasti, trendové změny ve frekvencích jednotlivých typů úrazů, související se změnami v oblíbenosti některých sportů (kolečkové brusle, trampolíny apod.) i osobní zkušenosti některých dětí a rodičů s úrazem.

Adresa stránek: www.bezurazujetofajn.cz

Na této stránce je rovněž umístěna interaktivní herní aplikace pro děti určená pro hraní on-line nebo ke stažení do mobilních telefonů.

Pro názornost a možnost vyzkoušení během osvětových programů byly nakoupeny: Chrániče končetin, lyžařská helma, cyklistická helma dvou velikostí, chránič páteře, 2 ks notebooků, dětské autosedačky pro všechny věkové kategorie, instruktážní křeslo, pás pro těhotné a křížový pás – Belt upp (doplnění k instruktážnímu křeslu), speciální instruktážní křeslo – speciální model pro prezentaci správného zádržného systému automobilu, autolékárnička, dětské autosedačky pro všechny věkové kategorie, pomůcka pro ukázku viditelnosti ve tmě, odměny pro aktivní účastníky školení pro děti – mini Led svítilna, samonavíjecí reflexní pásky.

 • Cílová skupina: rodiče dětí do 6 let zejména ze spádové oblasti Traumacentra TN (Praha a Střední Čechy)
 • Počet realizovaných osvětových akcí: 20
 • Počet účastníků: 467 rodičů

Přehled realizovaných preventivních programů pro rodiče dětí od 0 do 6 let „BEZ ÚRAZŮ JE TO FAJN!“

 

 


Program č. 2

 Primární prevence

 Preventivní program pro školy určený dětem od 6 do 10 let

Tato aktivita byla zajištěna ve spolupráci s partnerem projektu Nadačním fondem Kolečko. Cílem aktivity bylo vytvoření a realizace specifických osvětových akcí a programů zaměřených na nejčastější příčiny vzniku úrazů.

Nadační fond Kolečko koordinoval oblast primární prevence a připravoval sérii preventivních programů pro žáky prvního stupně základních škol. Odborným garantem projektu v oblasti primární prevence za Nadační fond Kolečko byla Linda Jandová.

NF Kolečko vytvořil, nabízel a realizoval preventivní programy převážně v základních školách ve spádové oblasti Prahy a Středních Čech. Pro tyto programy s názvem Bez úrazů je to fajn! Byly vytvořeny sylaby a dále byly využity pomůcky pořízené z grantových zdrojů Norských fondů. Programy měly poutavou formu workshopů v délce jedné vyučovací hodiny a jejich náplní byla prezentace nejčastějších rizikových situací v silničním provozu (cestování automobilem, jízda na kole, chůze v silničním provozu, viditelnost atd.) a při sportovních a volnočasových aktivitách (in-line brusle, skateboardy, freestyle kola a koloběžky, snowboardy, trampolíny). Součástí programu byla také instruktáž první pomoci, informace jak přivolat odbornou pomoc a jak reagovat v případě úrazu. Lektoři využívali atraktivní audiovizuální materiály i praktické názorné pomůcky (např. ochranné přilby, chrániče končetin, autosedačky, instruktážní křeslo k prezentaci správného používání zádržného systému v automobilech). Materiály připravené lektory jsou k dispozici i po ukončení projektu, jak v písemné, tak elektronické podobě všem zúčastněným základním školám.

Dalším výstupem projektu, který je využitelný i po ukončení projektu a na jehož realizaci se NF Kolečko významně podílel, je interaktivní mobilní aplikace zaměřená na prevenci dětských úrazů. Aplikace určená ke stažení do mobilního telefonu s operačním systémem Android a je dostupná také online na novém webu www.bezurazujetofajn.cz. Nápaditým obrazovým zpracováním dětem přiblíží tématiku prevence dětských úrazů, zásady bezpečnosti při nejběžnějších činnostech a správné používání ochranných pomůcek.

Herní aplikace je ke stažení na portálu GooglePlay: (https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.litea.thomayer).

Pro názornost a možnost vyzkoušení během osvětových programů byly nakoupeny: Chrániče končetin, lyžařská helma, cyklistická helma dvou velikostí, chránič páteře, 2 ks notebooků, dětské autosedačky pro všechny věkové kategorie, instruktážní křeslo, pás pro těhotné a křížový pás – Beltupp (doplnění k instruktážnímu křeslu), speciální instruktážní křeslo – speciální model pro prezentaci správného zádržného systému automobilu, autolékárnička, dětské autosedačky pro všechny věkové kategorie, pomůcka pro ukázku viditelnosti ve tmě, odměny pro aktivní účastníky školení pro děti – mini Led svítilna, samonavíjecí reflexní pásky.

 • Cílová skupina: děti od 6 do 10 let zejména ze spádové oblasti Traumacentra TN (Praha a Střední Čechy)
 • Počet realizovaných osvětových akcí: 26
 • Počet účastníků: 3 646 dětí

 

Přehled realizovaných preventivních programů pro školy určený dětem od 6 do 10 let „BEZ ÚRAZŮ JE TO FAJN!“

 


Program č. 3

Sekundární prevence

Cílem aktivity je vedle vlastního ošetření primárně přijatých dětských pacientů Traumacentra pracovat s lékaři na úrovni obvodních chirurgií, chirurgických oddělení okresních nemocnic a s lékaři ze všech spádových nemocnic Traumacentra.

Při Traumacentru pro děti a dorost TN byla založena buňka sekundární prevence složená z odborníků z oblasti traumatologie, kteří koordinovali, připravili a realizovali semináře tří různých typů určené pro odborníky ze spádové oblasti. Semináře byly zaměřeny na optimalizaci prvního ošetření traumatu ve spádové oblasti Traumacentra a zlepšení spolupráce subjektů participujících na primárním zajištění úrazů.

Jednotlivá témata byla následně zpracována do podoby e-learningového kurzuZáklady péče o dětské zlomeniny“, který pokrývá témata jejich diagnostiky, léčby, rozdělení péče mezi pracoviště dle závažnosti poranění a podobně. Tyto e-learningové materiály jsou volně přístupné na stránkách Thomayerovy nemocnice (prevenceurazu.ftn.cz) a slouží jako výukový prostředek studentům 1. Lékařské fakulty UK v předmětu Ortopedie Traumatologie Anestezie (OTA), který je nosným předmětem preklinické přípravy (4. ročník) a na jehož výuce se pracovníci Traumacentra podílejí. Díky kurzům dojde nejen k zajištění udržitelnosti projektu, ale i k jeho výraznému přesahu mimo původní geografickou lokalizaci a mezi nastupující generaci lékařů.

Odborným garantem projektu v oblasti sekundární prevence byl prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.


 

Byly realizovány přednášky a semináře:

 1. Přednášky pro chirurgy a sestry obvodních pražských chirurgií. Jejich obsahem byly zejména témata: specifika dětské chirurgie, stanovení traumat, která vyžadují vyšetření na specializovaném pracovišti, tj. kdy pacienta odeslat do Traumacentra, jaké osové úchylky lze v dětském věku tolerovat, jaké typy úrazů vyžadují repozici v celkové anestezii, operační indikace dle věkových skupin, předávání námi ošetřených pacientů do péče obvodních chirurgů, možnost konzultovat telefonicky či e-mailem RTG snímky.
 • 1.4.2015 „Prevence úrazů u dětí a dospívajících“; místo konání: TN, Pediatrická klinika; počet účastníků: 9
 • 13.5.2015 „I. blok sesterská sekce I.“; místo konání: Sympozium „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“; počet účastníků: 37
 • 13.5.2015 „II. Blok sesterská sekce II“; místo konání: Sympozium „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“; počet účastníků: 37
 • 13.5.2015 „III. Blok sesterská sekce III“; místo konání: Sympozium „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“; počet účastníků: 37
 • 14.12.2016 „Zlomeniny horní končetiny u dětí“; místo konání: TN; počet účastníků: 30
 • 12.1.2017 „Zlomeniny dolní končetiny u dětí“; místo konání: TN; počet účastníků: 30

 1. Seminář pro lékaře chirurgických oddělení okresních nemocnic Středočeského kraje. Obsahem semináře byla témata: správné ošetření zlomenin v dětském věku, specifika dětské chirurgie, stanovení traumat, která vyžadují vyšetření na specializovaném pracovišti, optimální délka fixace, počty kontrol, nevhodnost repozice v lokální anestezii v dětském věku, jaké osové úchylky lze v dětském věku tolerovat, jaké typy úrazů vyžadují repozici v celkové anestezii, operační indikace dle věkových skupin, předávání Traumacentrem ošetřených pacientů do péče obvodních chirurgů a možnost konzultovat telefonicky či e-mailem RTG snímky.
 • 13.5.2015 „I. blok diafyzární zlomeniny předloktí“; místo konání: Sympozium „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“; počet účastníků: 89

 1. Seminář pro lékaře oddělení traumatologie celého spádu Traumacentra. Tématem těchto přednášek bylo: specifika dětské chirurgie, představení spektra akutních i korekčních operací, vyjasnění, které úrazy a kdy určitě patří do traumacentra, jaký druh fixace aplikovat při převozu do traumacentra, nabídnutí možnosti telefonických konzultací.
 • 13.5.2015 „Zevní fixace“; místo konání: Sympozium „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“; počet účastníků: 90
 • 14.5.2015 „VII. Blok: Dolní končetina“; místo konání: Sympozium „Dětské zlomeniny Zbiroh 2015“; počet účastníků: 90
 • 19.1.2017 „Zlomeniny dolní končetiny u dětí“; místo konání: TN; počet účastníků: 18

 

 • Počet realizovaných seminářů tří různých typů celkem: 10
 • Počet účastníků všech seminářů a přednášek celkem: 184
 • Byly vytvořeny výukové sylaby.
 • Byl vytvořen a zpřístupněn e-learningový kurzZáklady péče o dětské zlomeniny“ na webu Thomayerovy nemocnice (prevenceurazu.ftn.cz).

 


 

Program č. 4

Rozšíření možností prevence a sekundární péče dětských úrazů o prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu

Zavedení nových metodik v péči o uropoetické úrazy

Cílem aktivity bylo Vytvoření pracoviště se superspecializovanou péčí o dětské pacienty s úrazy uropoetického aparátu. Dokladem o vzniku pracoviště je Vnitřní dokument Thomayerovy nemocnice, Příkaz ředitele PR–TN–09–2016 s názvem „Traumatologické pracoviště superspecializované urologické péče KDCHT“. Pracoviště je včleněno do organizace KDCHT, je umístěno na lůžkové oddělení KDCHT (pavilon B4, 3 NP) a ambulantní část se specializovaným urologickým přístrojovým vybavením (pavilon B5, 1 NP).

Cílem je rozšíření stávajícího traumatologického centra o pracoviště se superspecializovanou péčí o dětské pacienty s dlouhodobými funkčními poruchami močových cest vzniklými následky traumatu.

 • Vzniklo nové pracoviště se superspecializovanou péčí o dětské pacienty s úrazy uropoetického aparátu.
 • Byla vytvořena a zavedena nová metodika v péči o uropoetické úrazy (Byla vytvořena nová metodika v péči o uropoetické úrazy („Superspecializovaná péče při traumatech urogenitálního systému v dětském věku“; Pracovní instrukce TN, PI–390–05).
 • Bylo vybaveno7 pokojů 25 ks novými lůžky a komunikačním systémem sestra-pacient
 • Byly dodány přístroje: modulární akumulátorová vrtačka, kostní vrtačka bateriová pro operace na dětském skeletu (2 ks), transportní lůžko – Stretcher, uroflowmetr s EMG modulem, ultrazvukový diagnostický přístroj, biofeedback s EMG modulem.

Lékaři Traumacentra TN se zúčastnili mezinárodního kongresu dětské chirurgie, kde představili projekt a informovali o možnostech zlepšení sekundární péče.

 • 12.2016 – Simanov 15. deň detskej chirurgie, DFNsP, Limbová 1, Bratislava).

 

Program č. 5

Rozšíření možností prevence a sekundární péče dětských úrazů o prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu

Zpřístupnění dodatečné aktivity prostřednictvím nového e-learningového kurzu na stránkách žadatele

V rámci této aktivity byl vytvořen a zpřístupněn nový e-learningový kurz „Péče o pacienty s úrazy uropoetického aparátu“ na webu Thomayerovy nemocnice (prevenceuraz.ftn.cz).


 

Další přínos projektu

V oblasti terciární prevence, která je zaměřena na snížení morbidity a mortality dětských úrazů a snížení jejich dopadů do sociální sféry, bylo nakoupeno nové přístrojové vybavení, které nahradí nebo doplní stávající zastaralé. Spolu se zvýšením kvalifikace odborného personálu a transferuju znalostí z jiných pracovišť je tím zajištěna kvalitnější odborná péče při ošetření těžkých dětských úrazů. Díky přístrojům se zkrátí doba léčby primárního úrazu, sníží se možnost poúrazových komplikací.

Zvýšení kvalifikace 23 členů týmu traumacentra:

 • Dvě fyzioterapeutky traumatologie absolvovaly Kurz diagnostiky, chirurgie a terapie ruky v Brně.
 • Dvě lékařky absolvovaly 8. klinicko-anatomické sympozium poranění zápěstí v Praze.
 • V TN byl realizován kurz Plastové fixace, kterého se účastnilo 16 sester a zdravotnických pracovníků traumatologie Thomayerovy nemocnice.
 • Byl realizován AO kurz, kterého se zúčastnili dva lékaři a sestra traumatologie.

 

Kromě výše uvedených byly pořízeny nové přístroje:

 • Mikroskop pro neurotraumatologické operace
 • Pneumatický turniket pro končetinové traumatologické operace
 • Kostní vrtačka bateriová pro operace na dětském skeletu
 • Zevní fixátory k fixaci kostí
 • Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace
 • Vyhřívané transportní lůžko pro dětské pacienty
 • Infuzní pumpy (4 ks)
 • Elektrokoagulace
 • Zásuvkový zdravotnický vozík
 • Odsávačka

Počet dětí využívajících kvalitních preventivních aktivit:

 • 3 646 dětí, které se zúčastnily prezenčních preventivních programů
 • 4 258 dětských pacientů, kteří byli díky novému vybavení, a nebo know how ošetřeni.

Postup implementace projektu, informace a fotogalerie na webu projektu: http://www.ftn.cz/prevenceurazu

 

 

 

Komentáře jsou zakázány.