Závěrečná tisková konference projektu

Závěrečná tisková konference u příležitosti ukončení projektu se konala ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 13:00 hodin v Naší kavárně v areálu Thomayerovy nemocnice. Konference se zúčastnilo 28 osob, mezi kterými byli zástupci Zprostředkovatele programu CZ11 – Ministerstva financí Mgr. Lenka Mařincová, ing. Jana Thielová a Mgr. Šárka Sovová. Za partnera programu CZ11 – Ministerstvo zdravotnictví  se konference účastnili Mgr. Lucia Hrivňáková a Mgr. Matouš Duraj. Mezi ostatními účastníky byli mimo jiné členové realizačního týmu projektu, zaměstnanci Traumacentra pro děti a dorost.

Všichni účastníci obdrželi pozornost v podobě balíčku s propagačními předměty a informacemi o projektu i o Norských fondech. Informace o projektu a dosažené výsledky byly k dispozici také na instalovaných posterech a roll-upu.

Účastníky přivítala manažerka projektu ing. Vivien Škanderová a v úvodním bloku představila základní rámec projektu, jeho postupnou realizaci od ledna 2015 a dosažené cíle.

Druhým řečníkem byl profesor Petr Havránek, přednosta Traumatologie pro děti a dorost a zároveň odborný garant projektu za Thomayerovu nemocnici. Rozdělil se o zkušenosti s realizací projektu, zejména z pohledu sekundární a terciární prevence dětských úrazů. Vedle pořízených nových přístrojů vyzdvihl způsob, jakým projekt motivuje k vytváření nových vzdělávacích aktivit a tím přispívá ke zlepšování odborné péče o dětské pacienty.

Formální část konference uzavřela se svou prezentací Linda Jandová, odborný garant projektu za Nadační fond Kolečko, která v rámci projektu organizovala sérii osvětových programů pro děti. Několik svěžích zkušeností přidala i Martina Vítů, s níž byly společně v kontaktu s dětmi ve školách a rodiči v mateřských centrech.

Po třech krátkých prezentacích následovala neformální diskuse spojená s občerstvením a projekcí fotografií zachycujících jednotlivé fáze a aktivity projektu a nakoupené přístroje.

U příležitosti konference byla vydána tisková zpráva, která byla k dispozici na místě a následně byla rozeslána médiím (přehled publikovaných článků).

 

Komentáře jsou zakázány.