Nové přístroje nakoupené s podporou Norských fondů

Největší část finančních prostředků projektu, více než 12 mil. Kč, byla vynaložena na nákup nových zdravotnických přístrojů určených k operacím dětských pacientů v Traumacentru pro děti a dorost.

„Nejdražším nákupem byl operační mikroskop poslední generace k neurotraumatologickým výkonům. Instrumentarium pro operaci zlomenin jsme rozšířili o tři bateriové vrtačky, sadu montáží zevních fixátorů, soupravu pro osteosyntézu zlomenin stehenní kosti titanovými hřeby a pneumatický turniket k operacím v bezkreví. Lůžkové oddělení dětského traumacentra bylo modernizováno 25 novými pacientskými lůžky a komunikačním zařízením sestra – pacient. Vznikající specializované centrum péče o pacienty s poúrazovými poruchami uropoetického ústrojí bylo vybaveno ultrazvukovým diagnostickým přístrojem, uroflowmetrem s EMG modulem a biofeedbackem. Supersterilní operační sály byly dovybaveny vysokofrekvenčním elektrokoagulačním přístrojem a odsávačkou, pokoj intenzivní péče čtyřmi infuzními pumpami.“

prof.MUDr. Petr Havránek, CSc.; přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT) 3. LF UK a  Thomayerovy nemocnice

 

Díky podpoře Norských fondů byly nakoupeny přístroje a vybavení v hodnotě 12,7 mil. Kč.

 • Mikroskop pro neurotraumatologické operace
 • Pneumatický turniket pro končetinové traumatologické operace
 • Kostní vrtačka bateriová pro operace na dětském skeletu
 • Zevní fixátory k fixaci kostí
 • Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace
 • Vyhřívané transportní lůžko pro dětské pacienty
 • Uroflowmetr s EMG modulem
 • Ultrazvukový diagnostický přístroj
 • Biofeedback s EMG module
 • Modulární akumulátorová vrtačka
 • Komunikační systém sestra-pacient
 • Nemocniční lůžko (25 ks)
 • Transportní lůžko – Stretcher
 • Elektrokoagulace
 • Odsávačka
 • Infuzní pumpa (4 ks)
 • Zásuvkový zdravotnický vozík

Komentáře jsou zakázány.