Veřejná zakázka část II – dodávka přístrojů, vybavení a komunikačního systému sestra pacient

Dne 29.09.2016 byla vyhlášena veřejná zakázka Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice část. II – dodávka přístrojů, vybavení a komunikačního systému sestra pacient. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů a nástrojů pro operační sály a transportního lůžka.

Vyšetřovací přístroje, přístroje pro operační sály, nemocniční lůžka, komunikační systém sestra pacient a transportní lůžko, budou využity k plánované obměně a doplnění chirurgické a urologické zdravotnické techniky v Traumacentru pro děti a dorost Thomayerovy nemocnice.

Konkrétně se jedná o urologické vyšetřovací přístroje,ultrazvukové jednotky, urologické vyšetřovací přístroje, přístroje pro operační sály, přístroje pro operační sály, nemocniční lůžka, lehátka / nosítka a komunikační infrastrukturu.

 

Uroflowmetr s EMG modulem

Uroflowmetr je nejrozšířenější přístroj k diagnostice patologie dolních vývodních močových cest. Je to základní diagnostické funkční vybavení, které v současné době v péči o dětské pacienty chybí a v případě akutní potřeby je řešeno zápůjčkou z dospělé urologie. Pro dětskou urologii je zapotřebí toto ambulantní vybavení na každodenní bázi.

Ultrazvukový diagnostický přístroj

Ultrazvuk je nezbytné vybavení pracoviště superspecializované péče o dětské pacienty s urologickými úrazy. V současné době je zapůjčován přístroj z dětského JIPu. V případě akutních situací je nedostupné. Dlouhodobě hrozí převozem poškození kabelů, sond nebo celého přístroje.

Biofeedback s EMG module

Umožňuje nácviky mikce u dysfunkcí dolních močových cest. V současné době je nezbytný jako součást řešení funkčních poruch.

Modulární akumulátorová vrtačka

Jde o dodání kostní vrtačky na chirurgické oddělení pro dětské pacienty odpovídající stavbou těla dospělému člověku.

Kostní vrtačka bateriová pro operace na dětském skeletu

Vzhledem ke každoročně rostoucímu počtu přijímaných dětí se skeletálním poraněním vyžadujícím kostní operaci na Dětské úrazové centrum je nutné pracoviště dovybavit kostními vrtačkami, aby bylo možné operační výkony kumulovat do operačních programů a tím zajistit včasné operační řešení poranění.

Komunikační systém sestra-pacient

Vzhledem ke každoročně rostoucímu počtu přijímaných poraněných dětí je nutné pracoviště dovybavit komunikačním systémem Sestra-Pacient, který by umožnil a usnadnil dětem verbálně komunikovat s ošetřujícím personálem a naopak. Díky instalaci komunikačního systému bude zkrácena doba nutná ke sdělení problému, což by mělo vést ke zkvalitnění celého léčebného procesu a v rámci možností zpříjemnění pobytu v nemocnici poraněným dětem.

Nemocniční lůžko (25 ks)

Současné Traumacentrum pro děti a dorost je nutné vybavit novými lůžky s možností polohování tak, aby vyhovovaly určenému léčebnému režimu.

Transportní lůžko – Stretcher

Transportní vozík bude sloužit pro převoz dětských pacientů mezi Traumacentrem a operačním sálem oddělením chirurgie. Jedná se o transparentní, RTG průsvitný vozík, určený pro pacienty s tělesným vzrůstem odpovídajícím dospělému jedinci.

 

TENDERARENA

  • ID: VZ0016574
  • Evidenční číslo zakázky (VVZ): 629614
  • Lhůta pro podání nabídek: 18.11.2016 / 13:00

 

Otevírání obálek s nabídkami uchazečů dne 18.11.2016

Ve lhůtě pro podání nabídek (tj. do 18.11.2016 do 13:00 hodin) bylo zadavateli doručeno 6 nabídek. Veřejná zakázka byla rozdělena na 8 částí ve smyslu ustanovení § 98 zákona.

Žádná nabídka nebyla podána k části 1 – Uroflowmetr s EMG modulem, k části 3 – Biofeedback s EMG modulem a k části 4 – Modulární akumulátorová vrtačka. (Dne 25.11.2016 byla na tyto části vyhlášena tři samostatná jednací řízení bez uveřejnění, více informací zde).

K ostatním částem byly podány nabídky, které byly hodnotící komisí vyhodnoceny. S vítěznými dodavateli byly uzavřeny kupní smlouvy a přístroje a vybavení bylo dodáno.

Komentáře jsou zakázány.