Veřejná zakázka na Tvorbu interaktivní aplikace a internetové stránky

Dne 18.8.2016 byla vyhlášena veřejná zakázka na Tvorbu interaktivní aplikace a internetové stránky. Jejím předmětem je vytvoření interaktivní herní aplikace pro ve věku děti 6-10 let a vytvoření internetových stránek zaměřených na primární prevenci dětských úrazů.

Veřejná zakázka byla realizována prostřednictvím systému TENDERMARKET (ID zakázky: T004/16V/00029507). Ve stanovené lhůtě do 5.9.2016 nebyla podána žádná nabídka.

Dne 14.9.2016 byla vyhlášena opakovaná veřejná zakázka Tvorba interaktivní aplikace a internetové stránky II (ID zakázky: T004/16V/00033773). Ve stanovené lhůtě do 27.9.2016 byla podána jedna nabídka společnosti Litea Solution s.r.o., která splnila podmínky zadání a její nabídková cena odpovídá ceně obvyklé na trhu. Dne 20.10.2016 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci této zakázky.

 

Komentáře jsou zakázány.