Třetí průběžná zpráva o realizaci projektu

Třetí průběžná zpráva o realizaci projektu byla vytvořena za období od 1.11.2015 do 28.2.2016. Podrobně popisuje uskutečněné kroky a události v členění jednotlivých aktivit.

Shrnutí postupu projektu

Ve 3.monitorovacím období pokračovaly VZ na dodávku přístrojů, pro část byli vybráni dodavatelé, pro dvě položky byla vyhlášena opakovaná VZ. Bylo dodáno vyhřívané transportní lůžko pro dětské pacienty Traumacentra.

Byla podána Žádost o změnu projektu č. 5 – Žádost o prodloužení doby implementace projektu do 31.12.2016, která byla dne 4.1.2016 schválena.

Dne 4.12.2015 se uskutečnila ohlášená průběžná veřejnosprávní kontrola na místě, která byla zaměřena zejména na věcnou část plnění projektu. Předmětem kontroly bylo posouzení postupu realizace projektu. Připomínky dle protokolu byly vypořádány.

Dosažené výstupy:

 • Aktivita 1: Proškolení 1 582 žáků 1. stupně ZŠ (celkem 3 051 z 2600 DD). V rámci VZMR na dodání internetových stránek projektu včetně interaktivní herní aplikace bylo osloveno více než 10 firem za účelem zjištění obvyklých cen.
 • Aktivita 2: Poslední tři vzdělávací aktivity jsou plánovány v dalších MO. E-learningový kurz je nyní v testovacím prostředí dolaďován před zveřejněním.
 • Aktivita 3: Vyhodnocení nabídek VZ 512591, uzavření kupních smluv a dodávka vyhřívaného transportního lůžka pro dětské pacienty Traumacentra. Vyhlášena opakovaná VZ pro část č. 2 a č. 5, pro které nabídky nebyly dodány.
 • Aktivita 4: Publicita na Mezioborovém sympoziu dětských chirurgů, traumatologů a fyzioterapeutů v Rožnově pod Radhoštěm 4.-6.11. 2015. Informační zprávy o akcích pro děti a rodiče v médiích, dokumentace z realizovaných akcí. Vydaná tisková zpráva v TN novinách 01/2016.
 • Dodatečná aktivita: ZD nákupu přístrojové techniky předložena k odsouhlasení MZ ČR (VZ Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice část II – dodávka přístrojů, vybavení a komunikačního systému sestra pacient).

Aktivita 1 – Primární prevence úrazů

Cílem Aktivity 1 bylo pokračování v realizaci vzdělávacího programu „Bez úrazů je to fajn“ pro žáky I.stupně ZŠ ve věku 6-10 let a pro rodiče dětí ve věku 0–6 let (ve spolupráci s MC, RC a MŠ).

Realizace programu na ZŠ:DSCN4263

 • 18.11.2015-ZŠ Švehlova, Praha 10 (188 dětí)
 • 24.11.2015-ZŠ JAK, Lysá n. L. (134 dětí)
 • 1.12.2015-ZŠ K. Čapka, Praha 10 (171 dětí)
 • 8.12.2015-ZŠ Milovice (136 dětí)
 • 9.12.2015-ZŠ Milovice (147 dětí)
 • 22.1.2016-1.ZŠ, M. Hradiště (208 dětí)
 • 3.2.2016-ZŠ Ústí n.L. (181 dětí)
 • 4.2.2016-ZŠ Ústí n.L. (172 dětí)
 • 8.2.2016-ZŠ Ml. Boleslav (123 dětí)
 • 9.2.2016-ZŠ Ml. Boleslav (122 dětí)

Celkem bylo proškoleno 1 582 dětí; od začátku projektu celkem 3 051 dětí, což je překročení indikátoru počtu dětí, které se účastní edukativních programů o 451. V dalším MO bude tento program podpořen 4 zbývajícími akcemi. Podařilo se naplnit akce větším počtem účastníků oproti předpokladu. Zájem ze strany ZŠ stále trvá.

Realizace programu pro rodiče dětí 0-6 let:

 • 18.1.2016 MŠ 4Pastelky, Praha 4 (31 rodičů)
 • 4.2.2016 MŠ Stříbrníky, Ústí n. L. (33 rodičů)
 • 9.2.2016 ZŠ Dr. E Beneše, Ml.Boleslav (10 rodičů)

Celkem se zúčastnilo 74 osob (od začátku projektu celkem 106 osob z plánovaného počtu 600). Účast dospělých je na dobrovolné bázi, účast je negarantovaná, limitovaná např. nemocností dětí. Účastníci seminářů jsou překvapeni prezentovanými informacemi, téma je zajímá a aktivně se zapojují do diskuse. Realizace plánovaného počtu akcí pro dospělé proběhne v období duben-červen 2016.

Dosažené výstupy:

– proškolení 1 582 žáků I.st. ZŠ v 10 akcích (celkem 22 z 26 plánovaných)
– proškolení dalších 74 rodičů (celkem 106 osob ve 4 akcích z 20 plánovaných)
– sylaby zpracovány formou prezentací.
– Potvrzení učitelů o realizaci akcí, prezenční listy, fotodokumentace

Příprava zadání a podkladů pro vznik internetových stránek projektu včetně interaktivní herní aplikace pokračuje. Předběžnou poptávkou bylo osloveno více než 10 firem za účelem zjištění obvyklých cen.

 

Aktivita 2 – Sekundární prevence úrazů

Cílem aktivity ve 3. monitorovacím období bylo:

1. Realizace vzdělávacích aktivit:
V tomto monitorovacím období nebyla realizovaná žádná vzdělávací akce buňky sekundární prevence. Vzhledem k prodloužení projektu je počítáno s realizací těchto akcí v dalších obdobích.

2. Vytvoření e-learningového kurzu Základy péče o dětské zlomeniny, přístupného na stránkách žadatele.

V rámci realizace e-learningového kurzu obdržel specialista IT další materiály tematicky zaměřené na oblast kyčle, hlezna, kolene, poranění metakarpů, poranění prstů. E-learningový kurz je nyní v testovacím prostředí dolaďován před zveřejněním. Zveřejnění plánujeme v průběhu 4.MO.

 

Aktivita 3 – Zajištění a realizace terciární prevence úrazů

Dne 3.11.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek k VZ 512591 – Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice – dodávka přístrojů.

Bohužel se do části 2. VZ – Pneumatický turniket pro končetinové traumatologické operace a do části 5. VZ – Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace nepřihlásil žádný dodavatel.

Pro ostatní části VZ vč. Mikroskopu pro neurotraumatologické operace jsme obdrželi nabídky i v rámci výše požadovaných max. možných cen (celkem 8 304 243 Kč z 8 686 726 Kč s DPH). Nabídky byly vyhodnoceny a hodnotící komise potvrdila výběr dodavatelů.

Opakovaná VZ 0008948 pro část 2. a 5. byla vyhlášena dne 6.1.2016. Oznámení bylo uveřejněné Věstníku veřejných zakázek pod názvem: Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice – dodávka přístrojů, opakovaná VZ. Lhůta pro podání nabídek byla 29.2.2016 (TenderArena)

 

 

Aktivita 4- Administrace a řízení projektu

Dne 23.10.2016 jsme obdrželi Dopis o schválení žádosti o změnu projektu č. 4, která reflektuje změny v kapitolách rozpočtu. Dne 24.11.2015 byla předložena Žádost o změnu projektu č. 5 – Žádost o prodloužení doby implementace projektu do 31.12.2016, byla dne 4.1.2016 schválena.

Proběhly 3 porady realizačního týmu projektu.

Publicita
Ve dnech 4.-6.11.2015 se konalo mezinárodní Mezioborové sympozium dětských chirurgů, traumatologů a fyzioterapeutů v Rožnově pod Radhoštěm, kterého se zúčastnili lékaři Traumacentra pro děti a dorost TN a zástupce partnera projektu L. Jandová. V rámci programu byly prezentovány informace o projektu a jeho výstupy. Program, informace, sylaby pro realizované semináře a prezentace v příloze. Podařilo se naplnit bod č. 4 z realizovaných opatření publicity.Ustecky-denik-web_25_02_2016

Publicita preventivních programů pro děti v ZŠ je realizovaná stejným způsobem jako dosud.

Tiskové a informační zprávy v médiích:
Tisková zpráva v TN novinách 01/2016
Ústecký deník 25.2.2016 – Bez úrazů je to fajn, zjistily děti;

Články o realizaci a postupu projektu, přehled uskutečněných akcí, fotodokumentace, odkazy na články a jejich náhled v elektronické podobě jsou k dispozici na webu projektu www.ftn.cz/prevenceurazu, který je pravidelně aktualizován.

Rozšíření možností prevence a sekundární péče dětských úrazů o prevenci kostních traumat a o úrazy uropoetického traktu

V tomto MO dosud nedošlo k vydání změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace MZ ČR.

Přesto byla odeslána nově zpracovaná ZD v režimu nadlimitní VZ Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice část II – dodávka přístrojů, vybavení a komunikačního systému sestra pacient, Zároveň bylo 6.1.2016 uveřejněno Oznámení předběžných informací ve Věstníku VZ (https://vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Form/Display/638618). V současné době čekáme na vydání souhlasného Stanoviska k ZD. Po schválení MZ ČR bude předložena prostřednictvím IS CEDR ke schválení MF ČR. Předpoklad plnění je září 2016.

Na mezinárodním Mezioborovém sympoziu dětských chirurgů, traumatologů a fyzioterapeutů v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 4.-6.11.2015 byla tato aktivita prezentována.

 

Komentáře jsou zakázány.