Bez úrazu je to fajn – poslední zvonění

Ve čtvrtek 28.7.2016 se konají dva poslední z osvětových seminářů na téma prevence dětských úrazů, který je určen pro rodiče dětí do 6 let. Završujeme tím sérii 20 seminářů, jichž se zúčastnilo dosud více než 400 rodičů. První seminář se koná na oddělení dětské psychiatrie v Thomayerově nemocnici (pavilon U, 1. patro). Zájem projevili jak rodiče dětských pacientů zmíněného oddělení, tak nastávající matky sousedícího gynekologicko-porodnického oddělení. Druhý seminář pro zaměstnance Thomayerovy nemocnice se koná v Centru pro vzdělávání, učebna č.2.

Thomayerova nemocnice spolu s partnerem Nadačním fondem Kolečko připravuje a realizuje osvětové programy (zvlášť pro děti a pro rodiče) zaměřené na prevenci dětských úrazů.  Tyto akce probíhají již déle než rok převážně v základních školách Praze a ve Středních Čechách a dále v rodinných a mateřských centrech.

Odborní lektoři zajímavou formou seznamují rodiče dětí se správným způsobem použití ochranných pomůcek v běžném silničním provozu, se zásadami viditelnosti při pohybu na silnici, anebo jak se zachovat v případě, kdy jsou svědky úrazu. Velký zájem vyvolává projekce crash testů. Možnost diskuse a osahání si ochranných pomůcek v účastnících zanechává silný zážitek, což přispívá k uvědomování si rizik a jejich předcházení.

 

 

Pozvánka 28.7.2016 CV

Pozvánka_28_07_2016

Komentáře jsou zakázány.