Dodávka přístrojů – opakovaná VZ

Dne 3.3.2016 byly vyhodnoceny nabídky VZ Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnicedodávka přístrojů, opakovaná VZ (Evidenční číslo VZ: 629594; ID: VZ0008948).

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů a nástrojů pro operační sály realizovaná v rámci projektu:

  • Pneumatický turniket pro končetinové traumatologické operace
  • Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace

Pro obě části VZ byla dodána pouze jedna nabídka, VZ byla zadána dodavatelům na základě souhlasného rozhodnutí MZ ČR.

Historie, rekapitulace

Dne 3.11.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce VZ 512591 –Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice – dodávka  přístrojů. Do části 2. VZ – Pneumatický turniket pro končetinové traumatologické operace a do části 5. VZ – Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace se nepřihlásil žádný dodavatel.

Opakovaná VZ 0008948 pro část 2. a část 5. byla vyhlášena dne 6.1.2016. Oznámení bylo uveřejněné Věstníku veřejných zakázek pod názvem: Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice – dodávka přístrojů, opakovaná VZ. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 29.2.2016.

Věstník veřejných zakázek

Tender arena

Komentáře jsou zakázány.