Otevírání obálek k veřejné zakázce VZ512591

Ve středu 3.11.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek k VZ 512591 – Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice – dodávka  přístrojů. Předmětem veřejné zakázky byla dodávka přístrojů a nástrojů pro operační sály a transportního lůžka k obměně a doplnění chirurgické zdravotnické techniky v Traumacentru pro děti a dorost Thomayerovy nemocnice. Obdrželi jsme nabídky v rámci požadovaných maximálních možných cen pouze pro část veřejné zakázky. Pro část 2. VZ – Pneumatický turniket pro končetinové traumatologické operace a část 5. VZ – Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace se nepřihlásil žádný dodavatel.

Dvě části veřejné zakázky, ve kterých podaná žádná nabídka, budou soutěženy opakovaně.

Zadávací řízení na webu Tender arena.

Uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14.9.2015.

Komentáře jsou zakázány.