Napsali o nás

Součástí iniciativy v oblasti prevence dětských úrazů je publicita. Neboli zvyšování povědomí veřejnosti o rizicích v běžném životě a o způsobu, jak rizika eliminovat. Cílem je poskytovat lidem dostatek informací a zabezpečit dostupnost informačních zdrojů. 

Zpráva o programu v benešovské základní škole uveřejněná v regionálním tisku

Zpráva o programu v benešovské základní škole uveřejněná v regionálním tisku

Publicita zahrnuje celou škálu činností od vytváření a publikování tiskových zpráv o projektu, přes jednotnou vizuální prezentaci až po reportáže z akcí v rámci škol, tříd či rodinných center. Informace má vždy těsnou vazbu na praktickou stránku, to  jest na realizaci jednotlivých aktivit projektu, jako je vzdělávací a osvětová činnost nebo kvalitní vybavení zdravotnického pracoviště.

Bezpecne cesty

Informace o projektu na portálu Bezpečné cesty

O projektu PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ
V TRAUMACENTRU THOMAYEROVY NEMOCNICE se veřejnost může dozvědět například v souvislosti s realizací preventivních programů, které realizuje  Nadační fond Kolečko. Programy jsou zacíleny na děti mladšího školního věku a jejich rodiče, kteří se mohou seznámit s praktickými tipy pro předcházení dětským úrazům, ale také s teoretickými i odbornými aspekty této problematiky. Zároveň se veřejnost seznámí s Norskými fondy a způsobem jejich podpory celého projektu. Nositeli informace jsou plakáty a webové pozvánky i reportáže na stránkách základních škol (Například: ZŠ Švehlova, Praha 10; ZŠ U Roháčových kasáren Praha 10; ZŠ SNP6, Ústí n. L.; ZŠ Eden Praha 10).

Zpráva o realizaci projektu za podpory Norských fondů je průběžně uveřejňována v médiích, která zasahují cílovou skupinu obyvatel spádové oblasti Thomayerovy nemocnice, tedy Prahy a Středočeského kraje.

Kdo o nás napsal a kde se o aktivitách projektu dočtete?

Parlamentní listy

Zpráva o projektu na serveru Parlamentní listy

Prazske novinky

Zpráva o projektu na serveru Pražské novinky

TNnoviny

Článek o projektu v tištěném médiu TN Noviny 04/2015

Web Kolečko

Informace o projektu na webu Kolečko.cz

Web report

Informace a fotoreportáž z akce v pražské základní škole

 

Komentáře jsou zakázány.