Veřejná zakázka na dodávku přístrojů zahájena

Dne 14. září 2015 bylo zahájeno zadávací řízení s názvem Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice – dodávka přístrojů. Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů a nástrojů pro operační sály a transportního lůžka k obměně a doplnění chirurgické zdravotnické techniky na KDCHT.

Jedná se o následující položky v celkové hodnotě maximálně 7 190 100.- Kč (bez DPH).

Přístroje pro operační sály

 • Mikroskop pro neurotraumatologické operace
 • Pneumatický turniket pro končetinové traumatologické operace
 • Kostní vrtačka bateriová pro operace na dětském skeletu

Nástroje pro operační sály

 • Zevní fixátory k fixaci kostí
 • Zaváděcí instrumentarium pro kostní operace

Vyhřívané transportní lůžko pro dětské pacienty


Prevence úrazů

Přístroje a nástroje pro operační sály a transportní lůžko, budou využity k plánované obměně a doplnění chirurgické zdravotnické techniky na Klinice dětské chirurgie a Traumatologie Thomayerovy nemocnice.

Stávající operační mikroskop je zastaralý. Nákupem nového operačního mikroskopu se výrazně zlepší péče o dětské neurotraumatologické pacienty a vyloučí nutnost v některých případech pacienty převážet do jiného zdravotnického zařízení s modernějším vybavením.

Kostní vrtačka je určená ke kostním operacím a je nutná k zavádění kovových implantátů ke stabilizaci zlomenin. Stávající vrtačky užívané v traumacentru TN jsou zastaralé a je nezbytné je nahradit novým přístrojem. Užití kostní bateriové vrtačky vede ke zkrácení doby operace a následné doby hojení. Výrazně přispívá k zjednodušení vyjímání kostních implantátů po zhojení a tím napomůže zmírnit a zmenšit či eliminovat dlouhodobé následky dětských úrazů.

Zevní fixátory pro skeletální poranění dlouhých tubulárních kostí u dětí a adolescentů. Fixátor zůstává aplikován několik měsíců. Je tedy nutné mít více kusů každé velikosti montáže s ohledem na sezonní úrazy. Počet užití fixátoru je limitován a z toho důvodu bude většina v dohledné době vyřazena. Nákupem nových zevních fixátorů kostí bude doplněno stávající spektrum o nové a zároveň se doplní nejužívanější velikosti. U nejnovějších typů fixátoru lze v jedné době s ošetřením kosti provést i odstranění mrtvé měkké tkáně a ev. autotransplantaci kůže a tím se zkrátí nejen doba hojení a pobyt dítěte v nemocnici, ale i následné zjizvení.

Lůžko pro nejmenší pacienty ve věku do jednoho roku. Lůžko bude sloužit nejmenším pacientům s úrazy pádem kojence, které mají za následek poranění hlavy, ve smyslu prasklin, zlomenin spodiny lebeční, epidurálními či subdurálními hematomy, či rozsáhlejší poranění mozku. U těchto pacientů jsou nutné rizikové převozy v rámci nemocnice (vyšetření MR + CT), je proto nezbytné zajistit převoz s minimalizací náročnosti pro zraněné dítě a zásahů do jeho prostředí.

 

Základní údaje:

Zadávací řízení na webu Tender arena.

 • VZ0006288
 • P15V00105713
 • 512591
 • TN-Ř-12/2015
 • : Dodávky
 • Otevřené řízení

Uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14.9.2015.

 • ID Formuláře: 604325
 • Evidenční číslo zakázky: 512591
 • Evidenční číslo formuláře: 7502021012591
 • Datum uveřejnění ve VVZ: 14. 09. 2015
 • Datum odeslání do TED: 14. 09. 2015
 • Typ: Řádný
 • Číslo a datum zveřejnění v TED: 2015/S 180-326429 zveřejněno 17. 09. 2015

Komentáře jsou zakázány.