Prevence úrazů budí zájem

Thomayerova nemocnice spolu s partnerem Nadačním fondem Kolečko připravila a realizovala v prvním pololetí letošního roku několik odborných seminářů pro lékaře a řadu osvětových programů pro děti a rodiče zaměřených na prevenci dětských úrazů.   

Již celkem 661 dětí z plánovaného počtu 2600 se zúčastnilo preventivních programů, které NF Kolečko organizovalo zatím v pěti základních školách na území Prahy a Středních Čech. Odborní lektoři Tomáš Žambera a Martina Vítů se po dohodě s vedením školy ve vyhrazených hodinách během dopolední výuky věnují dětem. Děti se v malých skupinkách seznámily se správným způsobem použití ochranných pomůcek v běžném silničním provozu, se zásadami viditelnosti při pohybu na silnici, anebo jak se zachovat v případě, kdy jsou svědky úrazu. Velký zájem vyvolává projekce crash testů. Možnost diskuse a osahání si ochranných pomůcek v dětech zanechává silný zážitek, což přispívá k uvědomování si rizik a jejich předcházení.

Projekt v oblasti prevence nevynechává ani rodiče dětí. Důkazem je série osvětových akcí konaných v prostorách mateřských a rodinných center, která 14. května odstartovala
v Rodinném centru Milovice. Zájem zde projevilo 32 rodičů. Další podobné akce budou následovat na podzim.

Zvláštní důraz klade projekt na vzdělávání lékařů a odborného zdravotnického personálu a pořízení moderních zdravotnických přístrojů určených k operacím a minimalizaci následků úrazů. Seminář pro lékaře a sestry chirurgických oddělení spádové oblasti, který proběhl 13.-14. května ve Zbirohu, oslovil 269 lékařů a 111 sester.

Mezitím byly vytvořeny specifikace pro zadávací řízení na pořízení zdravotnických přístrojů a příslušenství, díky kterým bude zabezpečena kvalitní lékařská péče o dětské pacienty. jedná se o operační mikroskop, kostní vrtačky a instrumentárium.

 

 

Komentáře jsou zakázány.