Traumacentrum pro děti a dorost Thomayerovy nemocnice

Projekt „Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice“ je realizován Traumacentrem pro děti a dorost při Thomayerově nemocnici společně s partnerem Nadačním fondem Kolečko.  Traumacentrum v rámci Kliniky dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT) zajišťuje komplexní chirurgickou a traumatologickou péči pro pacienty od narození do 18 let ve spádové oblasti části Prahy, Středočeského a Libereckého kraje. S Nadačním fondem Kolečko dlouhodobě spolupracuje v oblasti prevence dětských úrazů.

Tým lékařů KDCHT zajišťuje pro projekt oblast sekundární a terciární prevence. Sem patří specifické semináře pro lékaře a zdravotnický personál, jež napomohou optimalizaci zajištění a prvního ošetření. Pro odborníky bude vytvořen vzdělávací e-learningový kurz, který bude dostupný i po ukončení projektu. Zakoupen bude operační mikroskop, kostní vrtačky a další vybavení potřebné pro operace a přispívající ke zkrácení doby léčby, snížení možnosti poúrazových komplikací a ke zkvalitnění péče o dětské pacienty i jejich návrat do života po úrazu. Projekt počítá se stáží našich lékařů na předních klinikách v Norsku.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN disponuje dvěma stanicemi s celkem 48 lůžky akutní péče a 13 lůžky pro doprovod, jednotkou intenzivní a resuscitační péče s celkovým počtem 9 lůžek (z nich 6 je vybaveno plně pro resuscitační péči). Ročně je zde hospitalizováno kolem 3 000 pacientů a provedeno cca 2 300 operací. Ambulantní péči zajišťují dvě pracoviště, které ročně ošetří kolem 50 000 pacientů.

Odborným garantem projektu za Thomayerovu nemocnici je prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., přednosta KDCHT. Více informací o klinice najdete na Webových stránkách Thomayerovy nemocnice.

English

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doplňte číslici pro správný výsledek. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.