Nadační fond Kolečko

Projekt Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice je realizován týmem tvořeným ze zaměstnanců Thomayerovy nemocnice a Nadačního fondu Kolečko. Nadační fond Kolečko jako partner Thomayerovy nemocnice v tomto projektu koordinuje primární prevenci a připravuje sérii preventivních programů pro děti předškolního věku a pro žáky prvního stupně základních škol.

Nadační fond Kolečko vznikl v roce 2004 s cílem finančně podporovat osm dětských úrazových center v České republice, tedy pomáhat těžce poraněným dětem. Vedle finanční podpory Kolečko  pomáhá zraněným dětem zmírnit následky traumatu, zpříjemnit jim stresující pobyt v nemocnici a zároveň lékařům zkvalitňovat a ulehčovat jejich práci.Od počátku činnosti klade Kolečko důraz na snahu bránit úrazům dětí nebo snižovat jejich alarmující počet či alespoň závažnost zranění. Úraz je nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých lidí až do věku 25 let a zvláště u dětí úrazy významně převažují. Partnerství s Traumacentrem Thomayerovy nemocnice má dlouholetou tradici a umožňuje Kolečku významně rozšířit jeho aktivity v oblasti prevence.

Zpráva na webu Kolecko.cz

Zpráva na webu Kolecko.cz

Úloha nadačního fondu Kolečko v projektu je nabízet a realizovat preventivní programy v základních školách a v mateřských či rodinných centrech ve spádové oblasti Prahy a Středních Čech. Pro tyto programy jsou využity pomůcky pořízené z grantových zdrojů Norských fondů. Programy mají poutavou formu  workshopů v délce jedné vyučovací hodiny a jejich náplní je prezentace nejčastějších rizikových situací v silničním provozu (cestování automobilem, jízda na kole, chůze v silničním provozu, viditelnost atd.) a při sportovních a volnočasových aktivitách (in-line brusle, skateboardy, freestyle kola a koloběžky, snowboardy, trampolíny). Součástí školení je také instruktáž první pomoci, informace jak přivolat odbornou pomoc a jak reagovat v případě úrazu. Zkušení lektoři využívají atraktivní audiovizuální materiály i praktické názorné pomůcky (ochranné přilby, chrániče končetin, autosedačky, instruktážní křeslo k prezentaci správného používání zádržného systému v automobilech). Materiály připravené lektory budou k dispozici i po skončení projektu, jak v písemné, tak elektronické podobě všem vyučujícím i rodiným centrům.

Dalším výstupem projektu, který bude využitelný i po ukončení projektu a na jehož realizaci se Kolečko významně podílí, je interaktivní mobilní aplikace zaměřená na prevenci dětských úrazů.

Odborným garantem projektu v oblasti primární prevence za Nadační fond Kolečko je Linda Jandová, předsedkyně správní rady. Více o Nadačním fondu Kolečko na webu www.kolecko.cz.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doplňte číslici pro správný výsledek. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.